Hastanemizdeki Komiteler

Hasta Güvenliği Komitesi

Ad Soyad

Uzm.Dr. Ömer YALINBAŞ

Yeşim ERDEM

Kübra GÜLDEN

Serhat SERBES

Gözde KANCI

Ünvan

Mesul Müdür Yardımcısı

Başhemşire

Eğitim Hemşiresi 

Bilgi İşlem 

İdari Personel 

 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Ad Soyad

Op.Dr.Turgut YENİDÜNYA

Osman KÖKTEN

Kübra GÜLDEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Gözde KANCI

Ünvan

İş Yeri Hekimi / Genel Cerrahi Uzmanı

İşyeri Baş Çalışan Temsilcisi 

Kalite Direktörü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İdari Personel

Eğitim Komitesi

Ad Soyad

Op.Dr.Turgut YENİDÜNYA

Duygu BURSAL

Kübra GÜLDEN

Gözde KANCI

 

Ünvan

İş Yeri Hekimi / Genel Cerrahi Uzmanı

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi 

İdari Personel

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Ad Soyad

Op.Dr.İbrahim KOCABIYIK

Hasan TEKEL

Kübra GÜLDEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

Gözde KANCI

Ünvan

Ortopedi Uzmanı

Sorumlu Teknik Personel 

Kalite Direktörü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İdari Personel

Emzirme Komitesi

Ad Soyad

Op.Dr.Murat Çağlar ÖZ

Uzm.Dr.Atay ÖZKAL

Kübra GÜLDEN

Tuğba KARCIOĞLU

Yeşim ERDEM

Gözde KANCI

 

Ünvan

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı

Kalite Direktörü 

Ebe

Başhemşire

İdari Personel

Transfüzyon Komitesi

Ad Soyad

Op.Dr.Hakan DURAN

Uzm.Dr.Muhittin AKYILDIZ

Uzm.Dr.T.Sezgin ALKAN

Uzm.Dr.Osman DAYOĞLU

Uzm.Dr.Murat Çağlar ÖZ

Op.Dr.Mahmut DERVİŞBEY

Uzm.Dr.İbrahim MASTAKLAR

Op.Dr.Sait YILDIZ

Veli SÖZER

Kübra GÜLDEN

Duygu BURSAL

Hülya AKYÜREK

Ünvan

Mesul Müdür

Biyokimya Uzmanı / Transfüzyon Hekimi

Dahiliye Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Ortopedi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Laboratuvar Teknikeri

Klinik Sorumlu Hemşiresi

Hemovijilans Hemşiresi

Arşiv Hizmetleri Sorumlusu

Enfeksiyon Komitesi/Akılcı İlaç Kullanımı/Antibiyotik Kontrol Komitesi

Ad Soyad

Uzm.Dr.Ömer YALINBAŞ

Uzm.Dr.Emin FİŞEKÇİ

Uzm.Dr.Sezgin ALKAN

Op.Dr.Osman ŞAN

Uzm.Dr.Atay ÖZKAL

Mehmet Nuri KARAMAN

Kübra GÜLDEN

Yeşim ERDEM

Gözde KANCI

Ünvan

Mesul Müdür Yardımcısı

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı

İç Hastalıkları Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Eczacı

Kalite Direktörü

Enfeksiyon Hemşiresi

İdari Personel