Laboratuvar

Özel Salihli Hastanesi laboratuvar birimimizde 24 saat hizmet vermekteyiz. Poliklinik hizmetleri sırasında doktorlarımız tarafından istenen tüm tetkikler hastanemizde hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Hastanemizde yapılamayan bazı özel nitelikli tetkikler için, uzmanlaşmış laboratuvarlar ile anlaşmamız bulunmaktadır. Bu tetkikleriniz için gerekli örnekler tarafımızdan alınıp, uygun koşullarda ilgili laboratuvarlara ulaştırılır, sonuçları sizlere sunulur.

Biyokimya laboratuvarımızda biyokimya otoanalizörü, hemogram cihazı, koagulometre cihazı, idrar analizörü, otomatik sedim cihazı, bilirübinometre ve kan gazı cihazları ana cihaz ve donanımlar bulunmaktadır.

Çalışılan Testler;

 • Kolesterol,Trigliserit
 • HDL,LDL lipit panelleri
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Kan şeker ölçümü
 • Glikoz tolerans
 • Hemoglobin A1C
 • Tiroit hormonları
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar
 • Koagülasyon (Pıhtılaşma testleri)
 • Üreme hormonları (fsh,lh,progesteron,östrojen)
 • HIV
 • Tüm tümör belirteçleri (Meme,Karaciğer,Barsak,Uterus,Prostat...vb.)
 • Sifiliz(frengi)
 • Elektrolitler
 • Tiroid fonksiyon testleri
 • Kardiak panel
 • Romatizmal hastalık paneli
 • Bakteriyoloji : Kültür – antibiyogram testleri,boyalı / boyassız mikroskobik incelemeler
 • Viroloji : Hepatit (sarılık),AIDS testleri, TORC (toxo-Rubella-CMV) IgM/G.
 • Parazitoloji : Gaita / kan ve idrarda parazit arama testleri , amip – protozoon aranması ve gaita mikroskopisi, Gaitada gizli kan aranması.
 • Prostat hormonları
 • Mikrobiyoloji : idrar gaita, yara ,boğaz,burun,kültür antibiyogram
 • Transfüzyon : Kan grubu testleri , kan uyuşmazlığı testleri , cross-match (kan nakli uygunluk testleri) antikor tarama testleri.
 • Sperm Analizleri : spermiyogram
 • Allerji: solunum / gıda alerjenleri,nazal smear.
 • Manuel Hematoloji: Periferi yayma incelemesi.
 • İkili test
 • Üçlü test
 • Dörtlü test