OSH OSH OSH İletişim OSH
OSH
Kalite Yön. Direktörü
Kalite Yönetim Birimi
Hastanemizdeki Komiteler
Bölüm Kalite Sorumluları
İyi Uygulama Örnekleri
Öz Değerlendirme Planı
SKS Eğitim Planı
Perf. Ve Kalite Yönergesi
Hasta ve Çalışan Güvenliği
SKS Yönetmeliği

Kalite Yönetim Birimi
   
Op. Dr. Hakan DURAN Erkan DURMAZ Gözde ARAZ KISKAÇ
Kalite Yönetim Direktörü Bilgi İşlem Sorumlusu BHS-İSP
     
     
Barış YILDIZ Yeşim ERDEM Gözde KANCI
Poliklinik Sekreteri Başhemşire İdari Personel 
 
     
     
Kübra GÜLDEN Duygu BURSAL
Eğitim Hemşiresi Eğitim Hemşiresi

| Gizlilik ve Güvenlik Kurumsal | Tıbbi Birimler | Hekim Kadromuz | Anlaşmalı Kurumlar | SKS | İnsan Kaynakları